Kind- en jeugdzorg 4 tot 18 jaar

Bij Praktijk van de Wiel vinden we het van groot belang om in te spelen op de belevingswereld van kinderen. Wij werken daarom vanuit een kindgerichte invalshoek. Dit principe vindt u terug in onze manier van werken en onderzoeksmethoden. Op deze manier creëren we een prettige en veilige omgeving voor de kinderen die door ons gediagnosticeerd en behandeld worden.

In een oriënterende fase proberen wij een beeld te krijgen van de problemen waar u en/of uw kind tegenaan lopen. Vervolgens zullen we ons, door middel van het afnemen van vragenlijsten en testen, een beeld vormen van het functioneren van het kind. Ook brengen we hiermee de problemen waar het kind of de ouders/verzorgers tegenaan lopen in de opvoeding en bij het dagelijks functioneren in kaart. Hierbij brengen we de sterktes en zwaktes van uw kind zo goed mogelijk in beeld. Daarvoor gebruiken we verschillende intelligentietesten, onderzoeksmateriaal en sociaal-emotionele instrumenten.

De uitkomsten van de onderzoeken geven inzicht in mogelijke oorzaken van de problemen en de factoren die de problemen in stand houden. Aan de hand van deze bevindingen wordt besloten of een directe behandeling of begeleiding van uw kind en u als ouders nodig is. De resultaten van het volledige onderzoekstraject worden vastgelegd in een onderzoeksverslag, die we met u, en eventueel uw kind, bespreken.

MSc. R. van de Wiel

Directeur
GZ-psycholoog
BIG 39050572925
Kinder⋅jeugdpsycholoog

A. van de Wiel

Directrice

MSc. Marleen Vermeulen

GZ-psycholoog
BIG 19921604525
Orthopedagoge

MSc. Suzan Spierings

GZ-psycholoog
BIG 39925026725
Orthopedagoge

MSc. Julia Bok

Orthopedagoge

Msc. Simone Heesbeen

Orthopedagoge

Msc. Esmee van der Pas

GZ-psycholoog i.o.

Orthopedagoge

MSc. Elisa Damen

Orthopedagoge

MSc. Ellis de Groot

Orthopedagoge

MSc. Khealy van Rooij

Orthopedagoge

Praktijk van de Wiel
Hoofdstraat 17
5255 AE Herpt
T 0416 31 99 74
E info@praktijkvandewiel.nl

Als uw kind onderzocht wordt bij onze praktijk, kunnen we u als tip meegeven om zelf ondertussen een bezoek te brengen aan de nabijgelegen vestingstad Heusden. Deze vestingstad aan de Maas met een eeuwenlange historie bevindt zich anderhalve kilometer van onze praktijk. In het centrum van Heusden bevindt zich Bakkertje Deeg; vanaf 8.30 uur kunt u hier dagelijks terecht voor een kopje koffie bij brooddesigner Lucas Vermeulen. Naast heerlijke koffie zorgt deze bakker voor brood met passie.