Kind- en jeugdzorg 4 tot 18 jaar

Praktijk van de Wiel werkt vanuit een belevings- en kindgerichte invalshoek. Dit principe vindt u terug in onze werkvormen en onderzoeksmethoden. Op deze manier creëren we een prettige omgeving voor de kinderen die door ons gediagnosticeerd en behandeld worden.

In een oriënterende fase trachten wij een beeld te krijgen van de problemen waar u en/of uw kind tegenaan lopen. Vervolgens zullen we ons middels het afnemen van vragenlijsten en testen, deels computergestuurd, een beeld vormen van het functioneren van het kind en de problemen waar het kind of de ouders/verzorgers tegenaan lopen in de opvoeding en bij het dagelijks functioneren. Hierbij zetten we de sterkte/zwakte analyse van uw kind zo breed mogelijk op. Zo wordt, naast het gebruik van intelligentietesten, gebruik gemaakt van neuro-psychologisch onderzoeksmateriaal, sociaal-emotionele instrumenten en uitgebreide hedendaagse didactische onderzoeksmiddelen.

De uitkomsten van de onderzoeken geven inzicht in mogelijke oorzaken van de problemen en de factoren die de problemen in stand houden. Aan de hand van deze bevindingen kan besloten worden tot directe behandeling of begeleiding van het kind en de ouders. De resultaten van het volledige onderzoeks- en observatietraject worden vastgelegd in een onderzoeksverslag, welke met u, en eventueel uw kind, wordt besproken.

MSc. R. van de Wiel

Directeur
GZ-psycholoog
Kinder⋅jeugdpsycholoog

A. van de Wiel

Directrice

MSc. Anne Thissen

Orthopedagoge

MSc. Annemart Smeijers

Orthopedagoge

MSc. Lieke van Bakel

Orthopedagoge

MSc. Linde Mannie

Orthopedagoge

MSc. Marleen Vermeulen

GZ-psycholoog
Orthopedagoge

MSc. Suzan Spierings

GZ-psycholoog i.o.

Praktijk van de Wiel
Hoofdstraat 17
5256 NG Herpt
T 0416 31 99 74
E info@praktijkvandewiel.nl

Als uw kind onderzocht wordt bij onze praktijk, kunnen we u als tip meegeven om zelf ondertussen een bezoek te brengen aan de nabijgelegen vestingstad Heusden. Deze vestingstad aan de Maas met een eeuwenlange historie bevindt zich anderhalve kilometer van onze praktijk. In het centrum van Heusden bevindt zich Bakkertje Deeg; vanaf 8.30 uur kunt u hier dagelijks terecht voor een kopje koffie bij brooddesigner Lucas Vermeulen. Naast heerlijke koffie zorgt deze bakker voor brood met passie.