ProlexleesnAPP

Ontwikkelen van ProlexleesnAPP

Metacognitie: een essentiële factor in het schoolse leren !

Metacognitie (= het denken over het denken) stelt ons in staat om te reflecteren op het eigen gedrag om daarmee weloverwogen richting te geven aan het gedrag zodat wij niet louter een speelbal zijn van het snelle denken in ons brein.

In het programma ProlexleesnAPP speelt het ontwikkelen van metacognitie een essentiële rol.

Uit literatuuronderzoek door Wang, Haertel en Walberg blijkt dat metacognitie één van de belangrijkste factoren is in het leerproces; belangrijker dan intelligentie, sociaaleconomische status en studiemotivatie.

Ook Veenman concludeert in een overzichtsstudie van kinderen en studenten van 8 tot 26 jaar dat metacognitie een substantiële zelfstandige bijdrage levert aan de leeropbrengst.

Bij het ontwikkelen van ProlexleesnAPP is er zowel een schoolapp als mede een ouderapp gerealiseerd. Vanuit de schoolversie kunnen oudermodules gegenereerd worden. Overigens kunnen de ouderaccounts ook onafhankelijk van school aangemaakt worden.

ProlexleesnAPP legt verschillende soorten reacties van een kind nauwkeurig vast. Zowel het correct gebruik van de aanpakstrategieën maar ook het aantal seconden bedenktijd per item én per aanpakstrategie én de kwaliteit van het antwoord van een kind worden in beeld gebracht.

Praktijk van de Wiel
Hoofdstraat 17
5255 AE Herpt
T 0416 31 99 74
E info@praktijkvandewiel.nl

Als uw kind onderzocht wordt bij onze praktijk, kunnen we u als tip meegeven om zelf ondertussen een bezoek te brengen aan de nabijgelegen vestingstad Heusden. Deze vestingstad aan de Maas met een eeuwenlange historie bevindt zich anderhalve kilometer van onze praktijk. In het centrum van Heusden bevindt zich Bakkertje Deeg; vanaf 8.30 uur kunt u hier dagelijks terecht voor een kopje koffie bij brooddesigner Lucas Vermeulen. Naast heerlijke koffie zorgt deze bakker voor brood met passie.