Dyscalculie

In onze praktijk houden wij ons bezig het diagnosticeren en behandelen van rekenproblemen bij kinderen. Een dergelijke stoornis, dyscalculie genaamd, wordt gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het vlot en accuraat oproepen van rekenfeiten en/of het leren en toepassen van rekenprocedures. Het komt erop neer dat het schrijven van en rekenen met (grotere) getallen niet goed gaat.

Problemen met rekenen hebben een grote impact op het dagelijks functioneren van het kind. Veel problemen lijken het gevolg van gebrek aan inzicht maar zijn dat niet. Circa 10 procent van alle kinderen kampt met ernstige rekenwiskunde-problemen. Bij ongeveer 2 procent van alle kinderen kan deze problematiek benoemd worden als dyscalculie.
» Bekijk hier een item van het Klokhuis over dyscalculie

Gradaties
Net zoals bij leesproblemen zijn er rekenproblemen in verschillende gradaties. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat:

– Het kind er heel lang over doet om sommen tot 20 uit het hoofd te leren
– Dat een kind getallen niet goed op volgorde kan zetten en schrijven
– Een kind wel goed kan tellen, maar niet goed weet hoe sommen opgelost moeten worden
– Een kind niet goed kan onthouden met welke getallen hij bezig is en daardoor in de war raakt
– Een kind met dyscalculie langer na moet denken voor het zich bepaalde zaken weer herinnert

Dyscalculie kan worden vastgesteld middels een onderzoek, waarin een aantal specifieke aspecten worden bekeken. Aan de hand daarvan maken we een probleemanalyse, beschrijving en classificatie van concreet rekengedrag.

Behandeling
Op basis van de uitgevoerde diagnostiek wordt met behulp van hedendaagse programma’s een behandeling opgesteld waarin de behandelingsdoelen, hulpmiddelen en tijdspad expliciet vermeld worden. De aldus geformuleerde behandelingsdoelen worden telkens om de twaalf weken getoetst en aangepast aan de nieuwe situaties. Uiteraard worden de ouders,het kind en desgewenst school, geïnformeerd over de voortgang van het behandelingsproces.

Praktijk van de Wiel
Hoofdstraat 17
5256 NG Herpt
T 0416 31 99 74
E info@praktijkvandewiel.nl

Als uw kind onderzocht wordt bij onze praktijk, kunnen we u als tip meegeven om zelf ondertussen een bezoek te brengen aan de nabijgelegen vestingstad Heusden. Deze vestingstad aan de Maas met een eeuwenlange historie bevindt zich anderhalve kilometer van onze praktijk. In het centrum van Heusden bevindt zich Bakkertje Deeg; vanaf 8.30 uur kunt u hier dagelijks terecht voor een kopje koffie bij brooddesigner Lucas Vermeulen. Naast heerlijke koffie zorgt deze bakker voor brood met passie.