Dyslexie

Praktijk van de Wiel is gespecialiseerd in het behandelen en vaststellen van dyslexie bij kinderen. Dyslexie (ook wel aangeduid als woordblindheid) is een stoornis waarbij men moeite heeft met lezen, schrijven en spellen.

Praktijk Van de Wiel beschikt over het Keurmerk Dyslexie van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie; het laatste keurmerk is gebaseerd op het auditrapport van KIWA d.d. 16 april 2021. Bekijk hier het certificaat. Hiermee wordt de kwaliteit van diagnostiek en behandeling van dyslexie als aantoonbaar volwaardig beschouwd.

Wat is dyslexie
Er bestaan verschillende vormen van dyslexie. Zo kan een kind problemen ervaren met herkennen van een woord of met het begrijpen van taal en klanken. Kinderen met dyslexie zien dit als een serieuze handicap of belemmering. Voor alle duidelijkheid: dyslexie is beslist geen luiheid van kinderen, geen gebrek aan intelligentie en geen ‘modeziekte’ die bedacht wordt door veeleisende ouders.

Bekijk hier een item van het Klokhuis over dyslexie.

Behandeling
Dyslexie behandelen bij kinderen is een aangelegenheid die de nodige inspanning kost. Praktijk van de Wiel hanteert hiervoor een systematische aanpak, waarbij de nadruk ligt op het herkennen van afzonderlijke klanken en het aanpakken van spellingproblemen. Hierdoor kan een achterstand van meerdere jaren veelal in twaalf tot achttien maanden worden verkleind. Bij het begeleiden van dyslectische kinderen is het gebruik van handelingsplannen van groot belang. Daarom formuleren wij in onze praktijk iedere behandelperiode nieuwe doelstellingen en toetsbare criteria. Zo houden we onze professionals scherp en kunnen we uw kind de juiste hulp bieden.

Individuele begeleiding
Wanneer uw kind individuele begeleiding nodig heeft, maken we gebruik van de nieuwste en meeste efficiënte behandelprogramma’s, waarvan de effectiviteit uit wetenschappelijk onderzoek gebleken is. Naast educatieve software, wordt gebruik gemaakt van kindgerichte trainingstechnieken. Praktijk van de Wiel heeft het dyslexie behandelingsprogramma PROLEX ontwikkeld, welk  positief beoordeeld is door het Nationaal Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

Meer informatie over het behandelingsprogramma PROLEX vindt u hier.

Vergoeding ernstige dyslexie
Praktijk van de Wiel heeft vanaf 1 januari 2015 dyslexiecontracten met de inkoopgebieden Hart van Brabant, West-Brabant Oost en Noordoost Brabant. Sinds 2009 wordt dyslexiezorg vergoed voor basisschoolleerlingen die geboren zijn vanaf 1 januari 2000. Met ingang van 1 januari 2015 dragen gemeenten zorg voor de bekostiging als gevolg van Transitie Jeugdzorg.

Volgens de contractvoorwaarden van 2015 wordt deze zorg vergoed voor kinderen die nog geen twaalf jaar zijn als ze worden aangemeld bij Praktijk van de Wiel. De school dient een vermoeden te hebben dat het om ernstige dyslexie gaat. De school dient aan te tonen dat er extra begeleiding heeft plaatsgevonden voor de lees- en spellingproblemen. Als er na het onderzoek de diagnose ernstige dyslexie wordt gesteld, zullen alle gecontracteerde gemeenten de behandeling PROLEX bij Praktijk van de Wiel ook vergoeden. De kosten zullen rechtstreeks worden gedeclareerd bij de gemeenten.

Als professioneel dyslexiezorgaanbieder zijn we uiteraard benieuwd naar uw ervaringen met de wijze waarop uw kind onze wijze van onderzoek en behandelen ervaren heeft; in dit verband zien we graag uw reacties tegemoet. Uw ervaringen kunt u met ons delen met behulp van de volgende link: www.nkd.nl/clienten/dyslexie-onderzoek-en-behandeling/cq-index-dyslexie

Vermoedt u dat uw kind kampt met dyslexie? Maak dan nu hier een afspraak.

Praktijk van de Wiel
Hoofdstraat 17
5255 AE Herpt
T 0416 31 99 74
E info@praktijkvandewiel.nl

Als uw kind onderzocht wordt bij onze praktijk, kunnen we u als tip meegeven om zelf ondertussen een bezoek te brengen aan de nabijgelegen vestingstad Heusden. Deze vestingstad aan de Maas met een eeuwenlange historie bevindt zich anderhalve kilometer van onze praktijk. In het centrum van Heusden bevindt zich Bakkertje Deeg; vanaf 8.30 uur kunt u hier dagelijks terecht voor een kopje koffie bij brooddesigner Lucas Vermeulen. Naast heerlijke koffie zorgt deze bakker voor brood met passie.