Dyslexie

Praktijk van de Wiel is gespecialiseerd in de behandeling van lees- en spellingproblemen bij dyslectische kinderen. Dyslexie (ook wel aangeduid als woordblindheid) is een verzamelnaam voor een aantal aandoeningen die gepaard gaan met hardnekkige problemen bij het aanleren en vlot toepassen van het lezen en/of spellen.

Praktijk van de Wiel beschikt over de A-status van het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie (dit staat reeds op de site !)

Vanaf januari 2017 beschikt praktijk van de Wiel over het Keurmerk dyslexie van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Hiermee wordt de kwaliteit van diagnostiek en behandeling van dyslexie als aantoonbaar volwaardig beschouwd.

Er bestaan verschillende vormen van dyslexie. Zo kunnen er problemen zijn in het herkennen van het visuele woordbeeld, of problemen in de sfeer van het begrijpen van taal en klanken. In de huidige maatschappij is dyslexie een serieuze handicap/belemmering. Voor alle duidelijkheid: dyslexie is beslist geen luiheid van kinderen, geen gebrek aan intelligentie en geen modeziekte die bedacht wordt door veeleisende ouders.

» Bekijk hier een item van het Klokhuis over dyslexie.

Behandeling
De behandeling van lees- en spellingproblemen bij dyslectische kinderen is een arbeidsintensieve aangelegenheid. Praktijk van de Wiel hanteert hiervoor een systematische aanpak, waarbij fonologische vaardigheden worden getraind en een strategie wordt aangeleerd voor de aanpak van spellingproblemen. Hierdoor kan een achterstand van meerdere jaren veelal in twaalf tot achttien maanden worden verkleind. Bij het begeleiden van dyslectische kinderen is het gebruik van handelingsplannen van essentieel belang. Zo formuleren wij in onze praktijk iedere 12 weken nieuwe doelstellingen en toetsbare criteria. Voor de rapportage naar ouders, kinderen en desgewenst scholen werken wij onder meer met een portfolio.

Individuele begeleiding
Tijdens de individuele begeleiding van de kinderen maken we gebruik van de nieuwste behandelprogramma’s, waarvan de effectiviteit uit wetenschappelijk onderzoek gebleken is. Naast educatieve software, wordt gebruik gemaakt van effectieve en kindgerichte trainingstechnieken. Recentelijk ontwikkelde Praktijk van de Wiel het dyslexie behandelingsprogramma PROLEX, welke inmiddels positief beoordeeld is door het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie.

Vergoeding ernstige enkelvoudige dyslexie
Praktijk van de Wiel heeft vanaf 1 januari 2015 dyslexiecontracten met de inkoopgebieden Hart van Brabant, West-Brabant Oost en Noordoost Brabant. Sinds 2009 wordt dyslexiezorg vergoed voor basisschoolleerlingen die geboren zijn vanaf 1 januari 2000. Met ingang van 1 januari 2015 dragen gemeenten zorg voor de bekostiging als gevolg van Transitie Jeugdzorg.
Volgens de contractvoorwaarden 2015 wordt deze zorg vergoed voor kinderen die nog geen 12 jaar zijn als ze worden aangemeld bij Praktijk van de Wiel. De school dient een vermoeden te hebben dat het om ernstige dyslexie gaat. Daarnaast dient de school aan te tonen dat er extra begeleiding heeft plaatsgevonden voor de lees- en spellingproblemen. Als er na het onderzoek de diagnose ernstige dyslexie wordt gesteld, zullen alle gecontracteerde gemeenten de behandeling PROLEX bij Praktijk van de Wiel ook vergoeden. De kosten zullen rechtstreeks worden gedeclareerd bij de gemeenten.

Praktijk van de Wiel beschikt over de A-status van het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie.

Meer informatie over het behandelingsprogramma PROLEX vindt u hier.

Praktijk van de Wiel
Hoofdstraat 17
5256 NG Herpt
T 0416 31 99 74
E info@praktijkvandewiel.nl

Als uw kind onderzocht wordt bij onze praktijk, kunnen we u als tip meegeven om zelf ondertussen een bezoek te brengen aan de nabijgelegen vestingstad Heusden. Deze vestingstad aan de Maas met een eeuwenlange historie bevindt zich anderhalve kilometer van onze praktijk. In het centrum van Heusden bevindt zich Bakkertje Deeg; vanaf 8.30 uur kunt u hier dagelijks terecht voor een kopje koffie bij brooddesigner Lucas Vermeulen. Naast heerlijke koffie zorgt deze bakker voor brood met passie.