Executieve functies / ATEC

Executieve functies zijn de hogere controlefuncties van de hersenen. Het zijn de basisvaardigheden die je nodig hebt om taken uit te voeren en goed te functioneren: van organiseren en plannen tot impulsen beheersen en emoties reguleren. Je kunt de executieve functies vergelijken met de taken van de directeur van een groot bedrijf. Deze taken zijn heel divers. Hij moet allereerst een heldere strategie volgen om zijn bedrijf goed te kunnen leiden. Daarnaast moet hij zich flexibel kunnen aanpassen aan nieuwe situaties. Bovendien moet hij in staat zijn om meerdere taken tegelijk uit te voeren en daarin prioriteiten te stellen.

Executieve functies en ontwikkeling
Executieve functies helpen ons dus bij allerlei soorten taken. Er worden drie executieve functies onderscheiden: inhibitie, werkgeheugen en cognitieve flexibiliteit. Op basis van deze functies ontwikkelen zich gedurende de ontwikkeling van een kind steeds complexere functies als plannen en organiseren, redeneren en het oplossen van problemen. Ook gaan kinderen vanaf een leeftijd van zes à zeven jaar aan de hand van executieve functies over tot interne spraak (in gedachten met zichzelf praten) en worden ze steeds beter in zelfregulering. De kwaliteit van de executieve functies voorspelt dan ook in belangrijke mate het latere functioneren, zelfs tot aan de volwassenheid.

Onderzoek en training
Verminderde executieve functies kunnen leiden tot problemen in de ontwikkeling. Loopt uw kind tegen problemen aan? Wij hebben veel ervaring met het onderzoeken van executieve functies. Bovendien bieden we een training voor kinderen van zeven tot en met zestien jaar. Deze zogenaamde ATEC-training is gebaseerd op het principe van de cognitieve gedragstherapie. Tijdens deze training leren we kinderen om hun problemen systematisch te onderzoeken en op te lossen. Het is de bedoeling dat kinderen leren om hun problemen in kaart te brengen aan de hand van de vijf G’s: gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag en gevolg. Bijvoorbeeld: Guusje mag niet meedoen met touwtjespringen (gebeurtenis); ze denkt dat andere kinderen haar niet leuk vinden (gedachte); ze voelt zich verdrietig (gevoel); ze begint te huilen (gedrag) en de andere kinderen noemen haar een huilebalk (gevolg).

ATEC-training
Tijdens de ATEC-training werken we steeds met vier fases: Alert, Think, Execute en Control.

Fase 1: Alert
Er komen voortdurend prikkels op ons af. We zijn continu bezig met het identificeren en interpreteren van deze prikkels. Met andere woorden: we kennen er betekenis aan toe. Sommige prikkels interpreteren we als problemen.

alert

Fase 2: Think
In deze fase denken we na over het probleem. Hoe gaan we dit probleem oplossen? Door het kind aan te moedigen om meer planmatig en reflectief te denken, zorgen we ervoor dat zijn of haar gedrag adequater wordt.

think

Fase 3: Executive
Op basis van onze plannen uit de volgende stap gaan we experimenteren met nieuw gedrag. Het kind zal merken dat het met deze aanpak beter uit de voeten kan in de betreffende situatie.

executive

Fase 4: Controll
Deze evaluatiefase bestaat uit twee delen. Eerst evalueren we de taak: heb ik het gestelde doel bereikt? Vervolgens reflecteren we: heb ik voldaan aan de taakopdracht?

control

Generalisatietraining: alles wat in de therapieruimte geoefend en geleerd wordt, kan ook worden toegepast in het dagelijks leven: thuis, op school en bij vrienden. Daarom krijgt het kind huiswerkopdrachten mee. Deze opdrachten zijn kort en bondig geformuleerd en kunnen worden gerapporteerd aan de hand van bovenstaande vier fasen.

Praktijk van de Wiel
Hoofdstraat 17
5256 NG Herpt
T 0416 31 99 74
E info@praktijkvandewiel.nl

Als uw kind onderzocht wordt bij onze praktijk, kunnen we u als tip meegeven om zelf ondertussen een bezoek te brengen aan de nabijgelegen vestingstad Heusden. Deze vestingstad aan de Maas met een eeuwenlange historie bevindt zich anderhalve kilometer van onze praktijk. In het centrum van Heusden bevindt zich Bakkertje Deeg; vanaf 8.30 uur kunt u hier dagelijks terecht voor een kopje koffie bij brooddesigner Lucas Vermeulen. Naast heerlijke koffie zorgt deze bakker voor brood met passie.