Dyscalculie onderzoek en behandeling

Bij Praktijk van de Wiel houden wij ons bezig het vaststellen en behandelen van rekenproblemen bij kinderen. Deze stoornis wordt ook wel dyscalculie genoemd en wordt gekenmerkt door hardnekkige problemen met het vlot oproepen van rekenfeiten en/of het leren en toepassen van rekensommen. Het komt erop neer dat het schrijven van en rekenen met (grotere) getallen niet goed gaat.Rekenproblemen bij kinderen

Problemen met rekenen hebben een grote impact op het dagelijks functioneren van het kind. Veel problemen lijken het gevolg van gebrek aan inzicht, maar zijn dat niet! Circa tien procent van alle kinderen kampt met ernstige rekenwiskunde-problemen. Bij ongeveer twee procent van alle kinderen kan deze problematiek benoemd worden als dyscalculie.

Bekijk hier een item van het Klokhuis over dyscalculie

Kenmerken dyscalculie

Net als bij leesproblemen zijn er rekenproblemen in verschillende gradaties. Zo zijn er verschillende kenmerken waaraan dyscalculie herkend kan worden:

  • Het kind doet er heel lang over om sommen tot 20 uit het hoofd te leren
  • Het kind kan getallen niet goed op volgorde zetten en schrijven
  • Het kind kan wel goed tellen, maar weet niet goed hoe sommen opgelost moeten worden
  • Het kind kant niet goed onthouden met welke getallen hij bezig is en raakt daardoor in de war
  • Een kind met dyscalculie moet veel langer nadenken voor het zich bepaalde zaken weer herinnert

 

Dyscalculie vaststellen

Dyscalculie kan worden vastgesteld door middel van een onderzoek, waarin een aantal specifieke aspecten worden bekeken. Aan de hand daarvan maken we een probleemanalyse, beschrijving en classificatie van concreet rekengedrag.

Dyscalculie behandeling

Op basis van de door ons gestelde diagnose, wordt met behulp van professionele programma’s een behandeling opgesteld waarin de behandelingsdoelen, hulpmiddelen en het tijdspad expliciet vermeld worden. De geformuleerde behandelingsdoelen worden iedere behandelperiode getoetst en aangepast aan de nieuwe situaties. Uiteraard worden de ouders, het kind en desgewenst school, geïnformeerd over de voortgang van het behandelingsproces.

Vermoedt u dat uw kind kampt met dyscalculie?

Maak een afspraak