Over de praktijk

Praktijk van de Wiel is een praktijk van orthopedagogen en gezondheidszorg (GZ) psychologen. Wij zijn met name gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen. U kunt bij ons terecht wanneer uw kind moeilijkheden heeft met leer- en/of opvoedingssituaties. Hierbij kunt u denken aan gedragsstoornissen als autisme of ADHD leerproblemen zoals dyslexie en dyscalculie of andere redenen waardoor een kind zich niet prettig voelt.

Op sommige momenten kan de ontwikkeling van een kind thuis en/of op school anders verlopen als verwacht wordt. Het gedrag van het kind is anders geworden en het kind voelt zich niet lekker gedurende langere tijd. Dit kan zich uiten in uiteenlopend gedrag. Zo kan het kind drukker of agressiever worden of trekt het zich juist meer in zichzelf terug. Als ouder of opvoeder kan dit u zorgen baren, zeker als de verandering in het gedrag van het kind duidelijk merkbaar is.

Een neutraal, objectief psychologisch onderzoek kan een bijdrage vormen aan het zoeken van antwoorden op vragen rondom opvoeding en onderwijs aan het kind. Middels het doorlopen van het onderzoeksproces streven wij ernaar een professioneel antwoord te geven op de voor het kind relevante opvoedings- en onderwijsvraagstellingen. Hoewel de stap naar een psycholoog of orthopedagoog voor velen groot is, zeggen de meeste mensen achteraf vaak ‘dit hadden we veel eerder moeten doen’. Praktijk van de Wiel probeert haar werkzaamheden op het vlak van diagnostiek en behandeling zo laagdrempelig en comfortabel mogelijk te houden. Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u en uw kind kunnen betekenen? Schroom dan niet om hier een afspraak te maken.

Naast kind- en jeugdzorg, bieden wij ook volwassenzorg aan. Hierbij kunt u denken aan traumaverwerking, gezinstherapie of ouderbegeleiding.

No Show beleid
Van no-show is sprake wanneer een jeugdige of volwassene niet komt opdagen voor een afspraak of minder dan 24 uur van tevoren afzegt, waardoor de behandelaar het geplande contact niet kan leveren. De ingeroosterde tijd voor de afspraak kan de behandelaar benutten voor werkzaamheden voor andere jeugdigen. De kosten van de ingeroosterde cliëntcontacttijd, als gevolg van no-show, wordt in rekening gebracht bij de ouders of volwassene.

Praktijk van de Wiel
Hoofdstraat 17
5255 AE Herpt
T 0416 31 99 74
E info@praktijkvandewiel.nl

Als uw kind onderzocht wordt bij onze praktijk, kunnen we u als tip meegeven om zelf ondertussen een bezoek te brengen aan de nabijgelegen vestingstad Heusden. Deze vestingstad aan de Maas met een eeuwenlange historie bevindt zich anderhalve kilometer van onze praktijk. In het centrum van Heusden bevindt zich Bakkertje Deeg; vanaf 8.30 uur kunt u hier dagelijks terecht voor een kopje koffie bij brooddesigner Lucas Vermeulen. Naast heerlijke koffie zorgt deze bakker voor brood met passie.