Kwaliteitsstatuut

Met het ontwikkelen van het kwaliteitsstatuut Geestelijke Gezondheidszorg hebben we invulling gegeven aan een drietal doelstellingen zoals geformuleerd door de beroepsgroepen in overleg met de beroepsgroepen, Zorgverzekeraars Nederland en Landelijk Platform GGZ. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het Advies van de Commissie Meurs (2015).

BIG-register
Kwaliteitsstatuut

Voor onderzoek en advies met betrekking tot opleiding en beroep kunt u tevens bij ons terecht.

Indien nodig en gewenst kunnen ouders ondersteund worden bij het opvoeden van hun kind waarbij een gedragsstoornis vastgesteld is. De bijeenkomsten van systeembegeleiding vinden wekelijks plaats en nemen 45 minuten in beslag.

Voor behandeling van een trauma kan EMDR aangeboden worden door praktijk van de Wiel.

MSc. Marleen Vermeulen

GZ-psycholoog
BIG 19921604525
Orthopedagoge

MSc. Suzan Spierings

GZ-psycholoog
BIG 39925026725
Orthopedagoge

MSc. R. van de Wiel

Directeur
GZ-psycholoog
BIG 39050572925
Kinderâ‹…jeugdpsycholoog

Praktijk van de Wiel
Hoofdstraat 17
5255 AE Herpt
T 0416 31 99 74
E info@praktijkvandewiel.nl

Als uw kind onderzocht wordt bij onze praktijk, kunnen we u als tip meegeven om zelf ondertussen een bezoek te brengen aan de nabijgelegen vestingstad Heusden. Deze vestingstad aan de Maas met een eeuwenlange historie bevindt zich anderhalve kilometer van onze praktijk. In het centrum van Heusden bevindt zich Bakkertje Deeg; vanaf 8.30 uur kunt u hier dagelijks terecht voor een kopje koffie bij brooddesigner Lucas Vermeulen. Naast heerlijke koffie zorgt deze bakker voor brood met passie.