Kampt uw kind met gedragsproblemen? ATEC kan de oplossing zijn.

Heeft uw kind veel last van gedragsproblemen, boosheid of een gedragsstoornis? Kinderen met gedragsproblemen worden vaak niet goed begrepen. Praktijk van de Wiel biedt de oplossing voor kinderen met gedragsproblemen, dankzij ons product ATEC. Ook kinderen met een gedragsstoornis kunnen geholpen worden met behulp van ATEC. Gedragsstoornissen zijn bijvoorbeeld: ADD, ADHD of autisme.

Executieve functies
Bij kinderen met een gedragsstoornis of gedragsproblemen is er vaak sprake van verminderde executieve functies. Executieve functies zijn hogere cognitieve processen in de hersenen. Gedrag en hoe een kind leert wordt beïnvloed door executieve functies. Executieve functies worden vaker gebruikt in nieuwe situaties en minder in vaak voorkomende situaties. Hoe verbaal of intelligent iemand is, is niet te herleiden aan de hand van de executieve functies , deze hebben dus niks met intelligentie te maken.

Executieve functies hebben veel invloed op het schoolsucces van een kind. Dat komt omdat executieve functies helpen met het tonen van doelgericht gedrag. Een kind kan zeer intelligent zijn maar als het afgeleid wordt door verschillende prikkels, wordt het leren toch bemoeilijkt. Bij diverse gedragsproblemen of gedragsstoornissen zijn er beperkingen op het gebied van executieve functies. Heeft uw kind last van gedragsproblemen of een gedragsstoornis? Praktijk van de Wiel heeft veel ervaring in het behandelen en onderzoeken van executieve functies. Daarom bieden we ATEC-training aan voor kinderen van zeven tot en met zestien jaar.

ATEC
ATEC training helpt kinderen die kampen met een gedragsstoornis of gedragsproblemen. Zij hebben dan te maken met verminderde executieve functies. Een ATEC training bestaat uit vier fases: Alert, Think, Execute, Control.

Fase 1 van ATEC training: Alert
Er komen voortdurend prikkels op ons af. Kinderen zijn continu bezig met het identificeren en interpreteren van deze prikkels. De executieve functies helpen hierbij. Met andere woorden: we geven er betekenis aan. Sommige prikkels worden geïnterpreteerd als een probleem. Bij kinderen met een gedragsstoornis of gedragsproblemen levert dit vaak extra problemen op.

Fase 2 van ATEC training: Think
In de think-fase van de ATEC training denken we na over het probleem. Hoe gaan we dit probleem oplossen? Heeft het te maken met een gedragsstoornis of gedragsproblemen? Welke executieve functies zijn verminderd bij uw kind? Door uw kind aan te moedigen om meer planmatig en reflectief te denken, zorgen we ervoor dat zijn of haar gedrag adequater wordt.

Fase 3 van ATEC training: Execute
Op basis van het plan uit de think-fase van ATEC training, gaan we experimenteren met nieuw gedrag. Het kind zal merken dat het met deze aanpak beter uit de voeten kan in de betreffende situatie. Wanneer uw kind kampt met een gedragsstoornis, gedragsproblemen of verminderde executieve functies houden we hier uiteraard rekening mee.

Fase 4 van ATEC training: Control
Deze control-fase van ATEC training bestaat uit twee delen. Eerst evalueren we de taak: heb ik het gestelde doel bereikt? Vervolgens reflecteren we: heb ik voldaan aan de taakopdracht?

Generalisatietraining
Alle vaardigheden die uw kind heeft geleerd tijdens de ATEC training kunnen worden toegepast in het dagelijks leven. Op deze manier kan uw kind buiten de therapieruimte leren om te gaan met zijn executieve functies en hoe hij/zij hierop in kan spelen. Uw kind krijgt ook huiswerkopdrachten mee. Deze opdrachten zijn kort en bondig geformuleerd en kunnen worden gerapporteerd aan de hand van bovenstaande vier fases.

Praktijk van de Wiel
Hoofdstraat 17
5255 AE Herpt
T 0416 31 99 74
E info@praktijkvandewiel.nl

Als uw kind onderzocht wordt bij onze praktijk, kunnen we u als tip meegeven om zelf ondertussen een bezoek te brengen aan de nabijgelegen vestingstad Heusden. Deze vestingstad aan de Maas met een eeuwenlange historie bevindt zich anderhalve kilometer van onze praktijk. In het centrum van Heusden bevindt zich Bakkertje Deeg; vanaf 8.30 uur kunt u hier dagelijks terecht voor een kopje koffie bij brooddesigner Lucas Vermeulen. Naast heerlijke koffie zorgt deze bakker voor brood met passie.