• Home
  • >>
  • Kind- en jeugdzorg

Kind- en jeugdzorg onder begeleiding van een ervaren kinderpsycholoog

Bij Praktijk van de Wiel vinden we het van groot belang om in te spelen op de belevingswereld van kinderen. Wij werken daarom vanuit een kindgerichte invalshoek. Dit principe vindt u terug in onze manier van werken en onderzoeksmethoden. Op deze manier creëren we een prettige en veilige omgeving voor de kinderen die door ons gediagnosticeerd en behandeld worden.Kinder- en jeugdpsycholoog met een aanpak die bij u past

In een oriënterende fase proberen wij een beeld te krijgen van de problemen waar u en/of uw kind tegenaan lopen. Vervolgens zullen we ons, door middel van het afnemen van vragenlijsten en testen, een beeld vormen van het functioneren van het kind. Ook brengen we hiermee de problemen waar het kind of de ouders/verzorgers tegenaan lopen in de opvoeding en bij het dagelijks functioneren in kaart. Hierbij brengen we de sterktes en zwaktes van uw kind zo goed mogelijk in beeld. Daarvoor gebruiken we verschillende intelligentietesten, onderzoeksmateriaal en sociaal-emotionele instrumenten.

Inzicht in mogelijke oorzaken en factoren van problemen

De uitkomsten van de onderzoeken geven inzicht in mogelijke oorzaken van de problemen en de factoren die de problemen in stand houden. Aan de hand van deze bevindingen wordt besloten of een behandeling of begeleiding van uw kind en u als ouders nodig is. De resultaten van het volledige onderzoekstraject worden vastgelegd in een onderzoeksverslag, dat we met u, en eventueel uw kind, bespreken.

Maak uw afspraak