Privacybeleid

Praktijk van de Wiel verwerkt persoonsgegevens op de manier die is weergegeven in dit Privacy Statement.

Contactgegevens
Hoofdstraat 17
5255 AE Herpt
0416-319974
http://www.praktijkvandewiel.nl/

Ik (R. van de Wiel) ben zelf de functionaris gegevensbescherming van Praktijk van de Wiel en ben te bereiken via het contactformulier van de website van Praktijk van de Wiel.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Praktijk van de Wiel verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan mij heeft verstrekt. Hieronder vindt u welke persoonsgegevens we verwerken:

  • voor- en achternaam
  • adres
  • (mobiel) telefoonnummer
  • e-mailadres
  • geboortedatum
  • BSN-nummer

Doel en grondslag van de verwerking

Praktijk van de Wiel verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • voorbereiden van de uit te voeren diensten
  • bellen of e-mailen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
  • afhandelen van betalingen
  • informeren over wijzingen in onze diensten

Bewaartermijn

Praktijk van de Wiel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan tien jaar volgens de wettelijke bewaartermijn. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Praktijk van de Wiel verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Praktijk van de Wiel heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Bent u ervan overtuigd dat we zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over u of uw kind, neem dan contact met me op. Dan verwijder ik deze informatie.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Praktijk van de Wiel worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Praktijk van de Wiel gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Beveiligen

Praktijk van de Wiel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Praktijk van de Wiel maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Praktijk van de Wiel verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met R. van de Wiel.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van eigen gegevens
Praktijk van de Wiel biedt u, wanneer u daarom schriftelijk verzoekt, binnen vier weken inzage in uw dossier. Een verzoek om correctie wordt, na schriftelijk verzoek in behandeling genomen, waarna u binnen vier weken antwoord ontvangt. Indien u wenst dat het dossier volledig wordt verwijderd, kunt u dit ook schriftelijk kenbaar maken.

Recht op intrekking van verleende toestemming

Indien u wenst uw verleende toestemming in te trekken verzoeken wij u dit schriftelijk kenbaar te maken.

Klacht gebruik persoonsgegevens

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.