• Home
  • >>
  • Over de praktijk

Orthopedagogiek en gezondheidszorg psycholoog

Praktijk van de Wiel is een praktijk van orthopedagogen en gezondheidszorg (GZ) psychologen. Wij zijn met name gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen. U kunt bij ons terecht wanneer uw kind moeilijkheden heeft met leer- en/of opvoedingssituaties. Hierbij kunt u denken aan gedragsstoornissen als autisme of ADHD, leerproblemen zoals dyslexie en dyscalculie of andere redenen waardoor een kind zich niet prettig voelt.Verandering in gedrag van het kind

Op sommige momenten kan de ontwikkeling van een kind thuis en/of op school anders verlopen dan verwacht wordt. Het gedrag van het kind is anders geworden en het kind voelt zich niet lekker gedurende langere tijd. Dit kan zich uiten in uiteenlopend gedrag. Zo kan het kind drukker of agressiever worden of trekt het zich juist meer in zichzelf terug. Als ouder of opvoeder kan dit u zorgen baren, zeker als de verandering in het gedrag van het kind duidelijk merkbaar is.Bij Praktijk van de Wiel staat uw kind centraal

Een neutraal, objectief psychologisch onderzoek kan een bijdrage vormen aan het zoeken van antwoorden op vragen rondom opvoeding en onderwijs aan het kind. Middels het doorlopen van het onderzoeksproces streven wij ernaar een professioneel antwoord te geven op de voor het kind relevante opvoedings- en onderwijsvraagstellingen. Hoewel de stap naar een psycholoog of orthopedagoog voor velen groot is, zeggen de meeste mensen achteraf vaak ‘dit hadden we veel eerder moeten doen’. Praktijk van de Wiel probeert haar werkzaamheden op het vlak van diagnostiek en behandeling zo laagdrempelig en comfortabel mogelijk te houden. Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u en uw kind kunnen betekenen? Schroom dan niet om hier een afspraak te maken.

Naast kind- en jeugdzorg, bieden wij ook volwassenzorg aan. Hierbij kunt u denken aan traumaverwerking, gezinstherapie of ouderbegeleiding.

No Show beleid

Van no-show is sprake wanneer een jeugdige of volwassene niet komt opdagen voor een afspraak of minder dan 24 uur van tevoren afzegt, waardoor de behandelaar het geplande contact niet kan leveren. De ingeroosterde tijd voor de afspraak kan de behandelaar benutten voor werkzaamheden voor andere jeugdigen. De kosten van de ingeroosterde cliëntcontacttijd, als gevolg van no-show, wordt in rekening gebracht bij de ouders of volwassene.