ProlexleesnAPP

Ontwikkelen van metacognitie
Metacognitie: een essentiële factor in het schoolse leren!

Metacognitie (= het denken over het denken) stelt ons in staat om te reflecteren op het eigen gedrag om daarmee weloverwogen richting te geven aan het gedrag zodat wij niet louter een speelbal zijn van het snelle denken in ons brein. In het programma ProlexleesnAPP speelt het ontwikkelen van metacognitie en executief functioneren een essentiële rol.

Recent Amerikaans onderzoek (2023) heeft laten zien dat de ontwikkeling van het executief functioneren niet in een keurige rechte lijn verloopt. Tussen de 10 en 15 jaar is er sprake van een steile groeicurve die vervolgens afvlakt. Na het 18 e levensjaar blijven nog kleine verbeteringen zichtbaar maar de groeicurve vlakt af.Metacognitie; één van de belangrijkste factoren in het leerproces

Uit literatuuronderzoek door Wang, Haertel en Walberg blijkt dat metacognitie één van de belangrijkste factoren is in het leerproces; belangrijker dan intelligentie, sociaaleconomische status en studiemotivatie. Ook Veenman concludeert in een overzichtsstudie van kinderen en studenten van 8 tot 26 jaar dat metacognitie een substantiële zelfstandige bijdrage levert aan de leeropbrengst.

Hoe werkt de ProlexleesnAPP?

ProlexleesnAPP legt verschillende soorten reacties van een kind nauwkeurig vast. Zowel het correct gebruik van de aanpakstrategieën maar ook het aantal seconden bedenktijd per item én per aanpakstrategie én de kwaliteit van het antwoord van een kind worden in beeld gebracht.

ProlexleesnApp: een schoolapp én ouderapp

Bij het ontwikkelen van ProlexleesnAPP is er zowel een schoolapp als mede een ouderapp gerealiseerd. Vanuit de schoolversie kunnen oudermodules gegenereerd worden. Overigens kunnen de ouderaccounts ook onafhankelijk van school aangemaakt worden.