Onze visie en kwaliteit

Bij Praktijk van de Wiel staat de hulpvraag van de cliënt centraal. Daarbij hanteren we een systeemgerichte werkwijze. Dit betekent dat de cliënt, ouders, school en eventuele andere ondersteuners bij het hele proces worden betrokken, zodat we uiteindelijk de kern van het probleem kunnen onderzoeken. Daarnaast biedt onze praktijk gezinsbehandeling, ook wel systeemtherapie genoemd. Advisering of doorverwijzing kunnen ook tot de mogelijkheden behoren.Een gepaste reactie op uw hulpvragen

Ons centrale uitgangspunt is dat de cliënt op een prettige en transparante wijze zo goed mogelijk wordt voorzien van gepaste reacties op de gestelde hulpvragen. Na uitvoering van de geleverde diensten zijn we benieuwd naar de mate van tevredenheid van de cliënt. Daarom vragen we u na afronding van de zorg altijd een vragenlijst in te vullen. Uw antwoorden worden anoniem verzameld en vormen voor ons mede een basis voor de invulling van de zorg.