Traumaverwerking kinderen

Een trauma is een emotionele beschadiging die is ontstaan na het meemaken van een schokkende gebeurtenis. Wanneer het verwerken van zo’n gebeurtenis niet goed lukt, blijven er klachten bestaan die het dagelijks leven verstoren. Wanneer een gebeurtenis een intens gevoel van machteloosheid oproept bij u als persoon, noemen we dit traumatisch. De gebeurtenis zorgt dan ook voor een acute verstoring van uw leven.Wanneer is er sprake van traumaverwerking?

Er zijn vele gebeurtenissen die kunnen leiden tot trauma’s:

  • Acute, onverwachte en schokkende gebeurtenissen, zoals een ernstig ongeluk of een brand, maar bijvoorbeeld ook een echtscheiding
  • Fysiek (huiselijk) geweld
  • Pesten
  • Chronische, psychische of lichamelijke ziekte
  • Schokkende gebeurtenissen die veel langer achtereen optreden, zoals ernstige verwaarlozing, seksueel misbruik of huiselijk geweld. Deze traumatische ervaringen kenmerken zich door permanente dreiging en herhalende schokkende ervaringen.

Wanneer u bijvoorbeeld een ernstig ongeluk meemaakt, hoeft dit niet te betekenen dat u meteen last heeft van een trauma. De verwerking van een schokkende gebeurtenis heeft namelijk tijd nodig. Wanneer de verwerking toch te lang duurt, of helemaal uitblijft, is er sprake van een trauma.

Traumaverwerking met EMDR-therapie

Praktijk van de Wiel biedt traumaverwerking door middel van EMDR-therapie aan. EMDR werkt vaak snel, maar is ook een intensieve therapie. De therapeut zal daarom niet alleen vertellen wat er gaat gebeuren, maar ook uitgebreid bespreken u of uw kind na de therapie zijn emoties zo goed mogelijk de baas kan blijven. EMDR-therapie zorgt ervoor dat het voor u of uw kind steeds gemakkelijker wordt om aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden van de gebeurtenis en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Alle effecten van de therapie dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in het leven van u of uw kind.

Vermoedt u dat uw kind kampt met een trauma?

Maak een afspraak