Concentratieproblemen bij kinderen

Merkt u dat u of uw kind de aandacht snel verliest? En levert dit belemmeringen op in het dagelijks leven, op school of op uw werk? Dan kan het zijn dat u of uw kind last heeft van concentratieproblemen. Aandacht is het cognitief proces van het gericht waarnemen van de omgeving. Aandacht wordt soms ook opgevat als het toekennen van verwerkingscapaciteit. Het is verwant aan begrippen als: alertheid, concentratie en selectief verwerken van informatie. Voorbeelden zijn het naar iemand luisteren in een drukke omgeving, het kijken naar een spannende film op de televisie. Aandacht speelt een belangrijke rol bij het waarnemen, denken, handelen en (her)leren van vaardigheden. Aandacht kan variëren in intensiteit (sterkte) en selectie (scherpte).Kun je concentratieproblemen behandelen?

Met een onderzoek naar aandacht en concentratieproblemen kan een indruk verkregen worden van de aandachtfuncties en het concentratieniveau van een kind. Aandacht- en concentratieproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben. Zo kan het zijn dat een kind of volwassene op cognitief gebied onder- of overvraagd worden, er sprake is van sociaal-emotionele problematiek of er neurologische tekorten zijn in de aandachtfuncties van een kind. Ook factoren zoals vermoeidheid, hormonale groei of stress kunnen verminderde aandacht en concentratie veroorzaken.

Hoe ziet onderzoek naar concentratieproblemen eruit?

Een onderzoek bestaat uit het verwerken van de ontwikkelingsgegevens, gedrags-observatielijsten, interview en data die voortkomen uit afname van neuropsychologische testen. Deze testen worden afgenomen onder zo gunstig mogelijk omstandigheden. Een positieve sfeer en aangename omgeving mag van ons verwacht worden. Tevens gebruiken we zoveel mogelijk up-to-date testmateriaal.

Maak een afspraak