Gedragsproblemen bij kinderen

Kampt uw kind met veel boosheid, concentratieproblemen en/of frustraties? Gedragsproblemen bij kinderen zijn voor ouders, leerkrachten en familieleden niet altijd goed te begrijpen. Dit is natuurlijk logisch, want het gedrag van kinderen is continu in ontwikkeling. Het kan zijn dat uw kind kampt met een gedragsstoornis of gedragsproblemen. Een kind met een gedragsprobleem of gedragsstoornis kan net zo succesvol worden als kinderen zonder deze stoornis of problemen. Succes wordt niet alleen bepaald door een deel van de karaktereigenschappen, maar als geheel. Vormen van gedragsstoornissen zijn: ADHD, ADD of autisme.Wat zijn gedragsproblemen?

Bij een gedragsstoornis is er vaak sprake van verminderde executieve functies. Executieve functies zijn de hogere controlefuncties in onze hersenen. Het zijn de basisvaardigheden die je nodig hebt om taken uit te voeren en goed te kunnen functioneren: van organiseren en plannen tot impulsen beheersen en emoties reguleren. De kwaliteit van de executieve functies voorspelt dan ook in grote mate het latere functioneren, zelfs tot aan de volwassenheid.

Gedragsproblemen behandelen met ATEC-training

Praktijk van de Wiel heeft veel ervaring met het onderzoeken en behandelen van executieve functies. We bieden een training aan voor kinderen van 8 tot en met 23, de zogenaamde ATEC-training. Deze training is gebaseerd op het principe van cognitieve gedragstherapie. Tijdens de ATEC-training leren we kinderen om hun problemen systematisch te onderzoeken en op te lossen. Dit doen we in vier fases: Alert, Think, Execute en Control. Ook volgt er nog een generalisatietraining, zodat uw kind alles wat in de therapieruimte geoefend en geleerd is, ook kan toepassen in het dagelijks leven.

Vermoedt u dat uw kind gedragsproblemen heeft of wilt u meer informatie over de ATEC-training?

Maak een afspraak