• Home
  • >>
  • Volwassenzorg

Volwassenzorg door een professioneel psycholoog

In het kader van volwassenzorg zijn we in staat om een aantal zorgtrajecten professioneel aan te bieden. Hierbij zijn de afspraken zoals geformuleerd in het Kwaliteitsstatuut Psychologie maatgevend voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Maak uw afspraak