Prolex

Het dyslexie behandelprogramma PROLEX is gebaseerd op de ‘deliberate practice theory’ (Anders Ericsson 1993), welke zich met name richt op de kwaliteit van de oefening.

De belangrijkste elementen van deliberate practice:

  • Er moet duidelijk omschreven zijn, wat er geleerd dient te worden;
  • De trainings- en oefentaken moeten aansluiten op het niveau van de lerende. Dat wil zeggen, de taak moet niet te gemakkelijk zijn, anders valt er niks te leren. Anderzijds mag de taak niet te moeilijk zijn, omdat de lerende dan gefrustreerd raakt;
  • Er moeten mogelijkheden zijn voor herhaling. Dit lijkt vanzelfsprekend maar vaak wordt de lerende geen tweede of derde kans geboden iets te leren;
  • Fouten moeten gemaakt en gecorrigeerd kunnen worden. Het is belangrijk dat er fouten gemaakt mogen worden zonder dat dit negatieve consequenties heeft;
  • Er moet sprake zijn van goede feedback, zonder dat de lerende zich bewust is van de fouten die zijn gemaakt en hoe deze aangepakt kunnen worden. In het ideale geval wordt deze feedback door een ervaren coach gegeven.

Oefening

Samengevat is de deliberate practice een vorm van oefening waarbij de lerende gedwongen wordt telkens de lat iets hoger te leggen, waarbij zeer reflectief wordt omgegaan met de taak die dient te worden uitgevoerd. Het is een voortdurende confrontatie met de eigen beperkingen. Er wordt continu gezocht naar een manier om de taak anders en beter uit te voeren.

Centraal in de deliberate practice staat de ‘monotone benefits assumption’ die stelt dat het niveau dat iemand bereikt heeft, alleen verklaard kan worden door de hoeveelheid deliberate practice. Naarmate de tijd vordert, worden de stappen voorwaarts steeds kleiner, terwijl er evenveel geoefend dient te worden. Aldus is de effectiviteit van interactie tussen cliënt en begeleider sterk bepalend voor het te verwachten succes van een kind.

Programma

Bij het ontwikkelen van het programma heeft Praktijk van de Wiel gezocht naar een trainingssituatie, waarin zo maximaal mogelijk recht gedaan wordt aan de basisprincipes van deliberate practice. We maken hierbij gebruik van het in eigen beheer ontwikkelde softwareprogramma PROLEX digitaal. Daarnaast hebben we andere hedendaagse interactieve en educatieve software geïntegreerd.